Een sociale urgentie kunt u aanvragen als bijvoorbeeld:

 • Uw relatie verbroken is.
  En u heeft de zorg voor 1 of meer kinderen jonger dan 23 jaar.
 • U uw woning moet verkopen.
  Hierdoor worden u én uw inwonenden kinderen jonger dan 23 jaar dakloos.
 • Uw inkomen erg gedaald is.
  U heeft woonkostentoeslag aangevraagd bij de gemeente.
  De gemeente heeft uw aanvraag goedgekeurd.
  Toch kunt u uw woonlasten niet meer betalen.
  Ook verwacht u dat dit de komende 6 maanden niet beter wordt.
   

Op onze website www.woningbelang.nl staat alle infomatie en kunt u alles lezen over het aanvragen van een urgentie.

Daar vind u ook de folder "Alles over urgentie".

wij hebben van u het volgende nodig:

 • Uw ‘eigen verhaal’. U vertelt in een brief aan de Sociale Urgentiecommissie waarom u urgentie nodig heeft.
 • ​Een kopie van het identiteitsbewijs van u en uw inwonende kinderen.
 • Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonhistorie van uw gemeente
 • Uw meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Uw laatste jaaropgave.
 • Uw inkomensgegevens van de laatste twee maanden.
 • Kopieën van het saldo van al uw bankrekeningen en spaarrekeningen.
 • Als u woonruimte van een andere verhuurder huurt: een verhuurdersverklaring.
 • Een bewijs van inschrijving bij andere woningcorporaties en overige verhuurders.
 • Het ouderschapsplan opgesteld door een advocaat of mediator. U en uw ex-partner hebben dit document allebei ondertekend.
 • Het echtscheidingsconvenant (als u getrouwd was). U en uw ex-partner hebben dit document allebei ondertekend.
 • Heeft u een koopwoning? Dan hebben uw ex-partner en u vastgelegd dat u het woonrecht heeft voor ten minste zes maanden na uw scheiding.
 • Als de woning is verkocht: het koopcontract van de woning.
 • Als u een eigen woning heeft: een overzicht van de openstaande hypotheek en eventuele overige schulden.
 • Als u een eigen woning heeft: het taxatierapport.
 • Als u getrouwd was op huwelijkse voorwaarden: de akte hiervan.
 • Andere informatie waarvan u denkt dat het voor uw aanvraag belangrijk isUw eigen verhaal

Een onafhankelijke Sociale Urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag.

Heeft u door een relatiebreuk de zorg voor uw kinderen?
U kunt dat aanotnen door beide partijen ondertekend ouderschapsplan.

Is er ook sprake van echtscheiding?
Dan vragen wij u ook het ondertekende convenant te tonen.

 

Ja, als u de zorg voor uw kidneren heeft dan moet u aantonen dat u de woning waarin u voor uw relatiebreuk woonde, opeist.
Dit betekent dat u, totdat u andere woonruimte heeft gevonden, met de kinderen in de woning mag blijven wonen.

Ja, de kosten voor een aanvraag zijn € 50,00

Als een urgentie wordt toegekend, dan krijgt u de € 50,00 terug.

 

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik zoek een woning sociale urgentie
Bekijk hier de contact pagina voor: