Servicekosten zijn extra kosten die u naast uw huur betaalt.
U betaalt deze kosten bijvoorbeeld voor:

  • het ontstoppen van de riolering;
  • het schoonmaken van de dakgoten;
  • het maken van kapotte ruiten;
  • het onderhouden van gemeenschappelijke ruimtes.

U betaalt iedere maand een voorschot op de servicekosten.

U krijgt ieder jaar voor 1 mei de afrekening over het afgelopen jaar.

U krijgt ieder jaar in mei een afrekening voor servicekosten.
Hierin leest u hoeveel kosten wij echt gemaakt hebben en hoeveel u al betaald heeft.

  • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Heeft u te weinig betaald? Dan betaalt u geld bij. 

We kijken 1 keer per jaar of de voorschotten nog aansluiten bij de werkelijke kosten.
Als dat nodig is, passen we de voorschotten aan.
U krijgt een brief als uw voorschot verandert.

Willen wij zaken of diensten veranderen die wij alleen aan meerdere huurders tegelijk kunnen leveren?
En gaat 70% van de huurders hiermee akkoord?
Dan geldt deze verandering ook voor u.

U kunt hiertegen wel bezwaar maken.
Dat doet u binnen 8 weken.
U vraagt de rechter dan of de verandering die wij voorstellen, redelijk is. 

U betaalt de servicekosten iedere maand vooruit. Dit noemen we een voorschot.
Een keer per jaar krijgt u een overzicht van de werkelijke servicekosten. Dit noemen we de afrekening.
U krijgt deze afrekening voor 1 mei. U moet dan iets bijbetalen of u krijgt geld terug.

Het voorschot kunnen we ieder jaar aanpassen.
Dat doen we als de werkelijke servicekosten flink hoger of lager zijn dan het voorschot dat u betaald heeft.
U leest in de afrekening hoeveel servicekosten u vanaf 1 juli betaalt.

Ja, de volgende servicekosten komen ook voor huurteoslag in aanmerking en telt u bij de kale huurprijs op:                                                                 

  • elektriciteitskosten voor de lift, de verlichting en bijvoorbeeld de ventilatie- en alarminstallaties voor gemeenschappelijke ruimten;
  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;

Voor deze kosten mag u maximaal € 12,- per onderdeel bij de kale huurprijs optellen. Ook als u een hoger bedrag betaalt.

Ja, ook als u de lift zelf niet gebruikt, betaalt u hiervoor servicekosten.
Deze kosten betaalt u bijvoorbeeld ook voor de telefoonaansluiting in de lift.

De servicekosten worden door alle huurders van een gebouw betaalt.

Nee, u betaalt dan een deel van de totale werkelijke kosten.
Dit deel berekenen we over de periode dat u heeft gehuurd.

Nee, u krijgt de afrekening tegelijk met alle andere huurders.
Wij weten namelijk pas hoe hoog de werkelijke servicekosten zijn aan het eind van de afrekenperiode.

Zorg daarom altijd dat wij uw nieuwe adres hebben als u verhuist! 

Bel of mail ons dan en stel ons uw vragen.
Als dat nodig is, maken we een afspraak met u.

Komen we er samen niet uit?
Dan kunt u uw bezwaar naar de Huurcommissie sturen.
Kijk op www.huurcommissie.nl voor meer informatie.

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik huur een woning servicekosten