Samen met de gemeenten en de Huurdersbelangenvereniging maken we prestatieafspraken over goed wonen in Valkenswaard en Bergeijk

Woningbelang werkt onder andere samen met gemeente Valkenswaard en gemeente Bergeijk. 
Met beide gemeenten en de Huurdersbelangenvereniging maken we prestatieafspraken om samen te zorgen voor leefbare gemeenten.
Met die afspraken onderstrepen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wonen in de breedste zin van het woord.

In de prestatieafspraken nemen we op hoe we samen werken aan de maatschappelijke vraagstukken:

  • Beschikbaarheid betaalbare woningen
  • Levensvatbare wijken
  • Een duurzame samenleving