Ja, daarvoor vult u dit formulier medehuurderschap, inwoning of samenwonen in. Zie: www.woningbelang.nl

Vraag dit altijd eerst bij ons aan.
Daarvoor vult u het formulier Aanvraagformulier medehuurderschap inwoning samenwonen in.
U kunt het formulier ook bij de Woonwinkel ophalen tijdens onze openingstijden of stuur
een e-mail aan info@woningbelang.nl

Inwoning betekent dat u iemand voor meer dan 4 weken bij u in de woning laat wonen.
Vraag ons altijd eerst om toestemming.
Let op: u bent verantwoordelijk voor uw medebewoners.
Zorg daarom bijvoorbeeld dat zij geen overlast bezorgen aan omwonenden.
 

Zegt u de huur op? Dan heeft de inwoner geen recht op uw woning.
Dit betekent dat hij of zij de woning niet mag overnemen.
Ook heeft hij of zij geen rechten of plichten tegenover ons. 

Zegt u de huur op? En blijft uw inwoner in de woning wonen?
Dan zetten we uw inwoner uit de woning.
De kosten van deze procedure betaalt u.

Bij medehuurderschap krijgt de persoon die bij u inwoont dezelfde rechten en plichten als u.
U bent dan de hoofdhuurder en de andere persoon is medehuurder.
Een medehuurder is vaak uw partner met wie u al samenwoont.

Voor medehuurderschap gelden een aantal voorwaarden:

 • Er is een aantoonbare duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  Dit kunt u aantonen met een gezamenlijke rekening, een verzekeringspolis die
  op uw naam en uw partner staat of andere zaken die met wonen te maken hebben en die u gezamenlijk heeft afgesloten.
 • U woont minimaal 2 jaar met uw partner op hetzelfde adres samen.
 • Het verzoek mag niet de kennelijke strekking hebben om de aspirant-medehuurder
  op korte termijn de positie van huurder te verschaffen (na verhuizing van huurder)

 

Iemand kan medehuurderschap aanvragen als hij of zij minimaal 2 jaar met u op hetzelfde adres woont.
Dit kunt u bewijzen door:

 • U kunt een uittreksel van het bevolkingsregister laten zien.
 • U heeft samen een bankrekening of verzekering.

Of u kunt iets anders laten zien wat te maken heeft met wonen en wat u samen heeft afgesloten.
Let op: iemand mag geen medehuurderschap aanvragen omdat u zelf kort daarna verhuist en de medehuurder huurder wil worden.

Kinderen kunnen geen medehuurderschap aanvragen.
De reden is dat kinderen normaal gesproken op een zeker moment ergens anders gaan wonen.
Er zijn wel uitzonderingen.
Bijvoorbeeld als het kind voor u zorgt.
Of als uw kind volwassen is en de afgelopen 35 jaar bij u woont en niet wil verhuizen.

Medehuurderschap stopt automatisch als de medehuurder niet meer in de woning woont.
Zegt de hoofdhuurder de huur op?
Dan mag de medehuurder in principe hoofdhuurder worden.
Hiervoor moet u een formulier invullen. Het formulier kunt
u hier vinden.
Overlijdt de hoofdhuurder?
Dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder.

 

De huurder en medehuurder hebben allebei dezelfde rechten en plichten uit de huurovereenkomst.
Dit betekent bijvoorbeeld dat de medehuurder ook aansprakelijk is voor:

 • een eventuele huurschuld;
 • veranderingen die de hoofdhuurder heeft gemaakt in de woning;
 • eventuele schade in de woning.

Samenwonen betekent dat u langere tijd samen met uw partner in dezelfde woning woont.
U vraagt hiervoor eerst onze toestemming.
Daarvoor vult u het aanvraagformulier in:
Aanvraagformulier Medehuurderschap/Inwoning/Samenwonen. Zie www.woningbelang.nl
Stuur ons ook de gegevens van de partner die bij u komt wonen.

Dit zijn uw rechten en plichten als u samenwoont:

 • Uw partner mag de woning niet automatisch overnemen als u verhuist.
 • Uw partner heeft geen rechten of plichten tegenover ons.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw partner.

Woont u minimaal 2 jaar samen?
Dan kunt u samen medehuurderschap aanvragen.
Voldoet u aan de voorwaarden?
Dan krijgt uw partner dezelfde rechten en plichten als u.

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik huur een woning inwonen/samenwonen/ medehuurder
Bekijk hier de contact pagina voor: