Wij stellen de huurverhoging ieder jaar in april vast.
U krijgt hierover voor 1 mei bericht.
De huurverhoging gaat in per 1 juli.

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs (100%) die wij voor uw woning mogen vragen.
Al jaren kiest Woningbelang ervoor om alle huurders een korting te geven van circa 35%.
Hiermee wil Woningbelang wonen betaalbaar houden. Dat betekent dat we 65% willen vragen
van wat we voor uw woning mogen vragen. Dat noemen we de streefhuur.
Sommige huurders krijgen op dit moment meer korting, omdat ze langer in de woning wonen.
Deze verschillen willen we recht trekken.

Wij kijken naar de huur die u nu betaalt.
Wij vinden het belangrijk dat de verhoudingen tussen alle huurders eerlijk zijn.
Die verhouding is eerlijk als iedereen de streefhuur betaalt.
Dat betekent:

 • Betaalt u nu de streefhuur?
  Dan verhogen wij uw huur alleen met inflatie.
  Dat is gelijk aan de normale jaarlijkse stijging van de prijzen.
 • Betaalt u nu minder dan de streefhuur?
  Dan krijgt u een iets hogere huurverhoging.
 • Betaalt u nu meer dan de streefhuur?
  Dan krijgt u geen huurverhoging.  
 
 • Waarschijnlijk is uw buurman op een ander moment in de woning komen wonen dan u.
  En dan kan het zijn dat hij een andere huurprijs betaalt. 
 • Het is het eerlijkst als alle huurders de streefhuur (65%) voor hun woning betalen.
  Daarom zitten er verschillen in de huurverhogingspercentages die we vragen.
 • Betaalt u bijvoorbeeld op dit moment 60% van wat wij voor uw woning mogen vragen?
  En uw buurman betaalt 65% van wat wij voor zijn woning mogen vragen?
  Dan krijgt u een hogere huurverhoging dan uw buurman. U betaalt namelijk een
  lagere huur voor een zelfde woning. Dat verschil willen we rechttrekken.
 
 • Tot het moment dat u de streefhuur voor uw woning betaalt.
  Dus 65% van wat uw woning volgens het puntensysteem mag kosten.
 • Bij huurders die de streefhuur voor hun woning betalen verhogen we alleen met inflatie.
 • Dat vinden wij erg vervelend voor u. U kunt altijd contact met ons opnemen
  zodat wij met u mee kunnen denken. Mail naar huurincasso@woningbelang.nl of bel naar (040) 208 38 38.
 • Is het een blijvend probleem voor u om de huur te betalen?
  Dan kunt u informeren bij de gemeente bij de afdeling Werk & Inkomen voor een aanvullende uitkering.
 • Heeft u al gedacht aan huurtoeslag? Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl
Ja, als u voor de huurverhoging recht had op huurtoeslag, dan heeft u hierop ook recht na de huurverhoging.

U kunt uw bezwaar schriftelijk bij Woningbelang indienen. 
Gebruik daarvoor het formulier Bezwaarschrift dat u vindt op www.huurcommissie.nl.
Als uw bezwaar gegrond is, ontvangt u van ons een nieuw voorstel huurverhoging. 
Als uw bezwaar volgens ons niet gegrond is, ontvangt u daarover een brief.
Als u dan nog steeds bezwaar wilt maken, kunt u de brief die u dan van ons
ontvangt met een handtekening onder ‘niet akkoord’ terugsturen.
Op dat moment wordt uw bezwaar voorgelegd aan de Huurcommissie.
De kosten voor u bedragen €25,-. De uitslag van de huurcommissie is bindend.

 
 • We willen een eerlijke verhouding binnen ons woningbezit.
  Dus dat niet de ene huurder meer betaalt dan een andere huurder
  voor een zelfde woning. Dat is nu nog wel het geval.
  Deze verschillen willen we rechttrekken.
 • Daarom krijgen huurders die nog niet de streefhuur (65%) voor hun woning betalen
  een hogere huurverhoging dan huurders die de streefhuur wel al betalen.
  Zo werken we er naartoe dat alle huurders de streefhuur van 65% voor hun woning betalen.
  Dat is het eerlijkst.

Ja, voor de huurverhoging volgen wij het Sociaal Huurakkoord.
Dat betekent dat we onze huren gemiddeld niet hoger dan inflatie verhogen.
Daarin staat dat de huren in 2020 gemiddeld mogen worden verhoogd met 2,6%
en maximaal met 5,1%. De huurverhoging van Woningbelang in 2020 is gemiddeld 2,3%.
De huurverhogingspercentages liggen tussen 0% en maximaal 5,1%.
We zorgen ervoor dat de huurverhoging per maand in euro’s voor alle
sociale huurwoningen niet hoger wordt dan €19,17. Woningen boven de huurtoeslaggrens
(met een huur boven € 737,14) verhogen we met maximaal 2,6%.

Woningbelang bevriest of verlaagt geen huren op basis van inkomen, alleen op basis van kwaliteit.

De kwaliteit van de woning is ons uitgangspunt voor het bepalen van de huur.
We vinden het eerlijk als alle huurders de streefhuur betalen voor de woning, gebaseerd op het puntensysteem.
Daarop maken we geen uitzonderingen. 

Alleen als de huur van een woning boven de streefhuur zit, bevriezen we de huur.
De huurder krijgt dan geen huurverhoging, tot het moment dat hij weer op de streefhuur zit.

 

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Over Woningbelang huurverhoging
Bekijk hier de contact pagina voor: