Soms moeten we meer geld uitgeven om oudere woningen aan te passen aan de eisen van nu.
We onderzoeken dan de toekomst van de woning.

Soms besluiten we om de woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen.
Dat noemen we herstructurering. We bieden de bewoners dan een andere woning aan.

Ja, zij krijgen urgentie.
Dat betekent dat ze met voorrang mogen verhuizen naar een andere woning. 

We vragen bewoners of zij lid willen worden van een bewonerscommissie.
Samen met de bewonerscommissie en de Huurdersbelangenvereniging (HBV) maken wij een Sociaal Project Plan.
Hierin staat wat bewoners van ons mogen verwachten en wat wij van de bewoners verwachten.

In het plan staat bijvoorbeeld:

  • dat wij bewoners helpen om een nieuwe, passende woning te vinden;
  • dat zij voorrang krijgen op andere woningzoekenden;
  • dat zij een verhuiskostenvergoeding krijgen.
Woningbelang Vraag & Antwoord |  Over Woningbelang herstructurering