Een reparatieverzoek, vraag of klacht moet u eerst bij Woningbelang indienen. Is de afhandeling niet naar tevredenheid?
Dan kunt u de Regionale geschillencommissie vragen een onafhankelijk oordeel te geven over de situatie.

Enkele voorbeelden van geschillen:

 • het uitblijven van een toegezegde actie
 • het te traag ondernemen van een toegezegde actie
 • onvoldoende uitleg geven over beleid
 • onvoldoende uitvoering van het beleid
 • onvoldoende kwaliteit van verstrekte informatie
 • het niet nakomen van afspraken
 • onenigheid over feitelijke gegevens
 • gebrekkige inspraakmogelijkheden
 • geen inzage in stukken krijgen
 • slechte dienstverlening door medewerkers van Woningbelang of door anderen die in opdracht Woningbelang werken
 • het niet nakomen van afspraken over samenwerking met bewonersgroepen
 • onvoldoende overleg met bewonersgroepen.

De geschillencommissie geeft een bindend advies over uw klacht aan de directeur-bestuurder.
Woningbelang is aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie.
Deze geschillencommissie is onafhankelijk en heeft 5 leden. Deze mensen werken niet bij Woningbelang.

 1. U vult het Formulier Indienen geschil in en stuurt het, samen met relevante bijlagen, digitaal of per post naar de Regionale geschillencommissie.
 2. De commissie beoordeelt aan de hand van het reglement of uw verzoek voor behandeling in aanmerking komt.
 3. Binnen twee weken ontvangt u bericht of de geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt.
 4. Als de geschillencommissie uw geschil in behandeling neemt, vindt de hoorzitting binnen 4 weken plaats.
 5. U ontvangt, uiterlijk een week van tevoren, een uitnodiging voor een hoorzitting van de geschillencommissie.
  Tijdens deze hoorzitting is ook de woningcorporatie aanwezig en worden beide partijen gehoord.
 6. Uiterlijk vier weken na de hoorzitting doet de geschillencommissie een uitspraak in de vorm van een bindend advies.
  Beide partijen ontvangen een schriftelijke motivatie.
 7. Als de uitspraak aanleiding geeft voor de woningcorporatie om in actie te komen, dan ontvangt u binnen twee weken bericht van uw woningcorporatie wat deze gaat doen. 
Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik huur een woning geschillencommissie Over Woningbelang geschillencommissie
Bekijk hier de contact pagina voor: