Asbest zijn hele kleine vezels, die schadelijk kunnen zijn als ze vrijkomen
uit het materiaal waaraan ze destijds bij de procedure zijn toegevoegd.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er geklust wordt in huis
en het asbesthoudende materiaal bewerkt wordt door breken, zagen slijpen of schuren.

Sinds 1993 is het gebruik, de verkoop en het bewerken van asbest verboden.
Maar als uw woning voor 1994 is gebouwd kan er nog asbest in uw woning zitten.

Als er asbest in uw woning aanwezig is, is het belangrijk dat u daar rekening mee houdt als u gaat klussen in huis.
Asbestvezels kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid en dat van anderen als deze vrijkomen.
Als in uw woning mogelijk asbest is verwerkt, hebben wij u hierover geïnformeerd.

Het is belangrijk dat u asbesthoudende onderdelen in uw woning niet beschadigt.
Asbestvezels komen namelijk vrij als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt (zagen, schuren etc.)of gebroken.
Daarom mag u asbesthoudende onderdelen niet verwijderen, wegbreken, doorboren, doorzagen, etc.
Als u dat doet, komen er vezels vrij die ingeademd kunnen worden.
Dit brengt uw gezondheid en dat van anderen in gevaar en u overtreedt hiermee de wet.

Wanneer asbest onbeschadigd is en in hechtgebonden staat is verwerkt, komen er geen vezels vrij
en loopt u geen risico.

Asbest kan gevaarlijk zijn als de vezels vrijkomen.
De  GGD  kan u meer informatie geven over de gezondheidsrisico's.

Onbeschadigd asbest in de constructie (riolering) van uw woning wordt niet verwijderd.
Bij normaal gebruik van de woning is er geen risico dat er asbestvezels vrijkomen.
Als asbesthoudende onderdelen bereikbaar worden door bijvoorbeeld renovatie dan verwijdert Woningbelang deze onderdelen.

Bij bergingen kan het zijn dat de golfplaten asbesthoudend zijn.
Woningbelang heeft veel van deze daken al vervangen.
Daarmee gaan we stap voor stap door. Ieder jaar doen we een deel van ons bezit. 

Is een asbestdak van een bewoner? En voor 1994 aangebracht?
Dan verwijdert Woningbelang op verzoek van de bewoner het asbesthoudende dak.

Is het na 1993 door de huurder aangebracht? Neem dan altijd contact op met Woningbelang.
Woningbelang kan het asbest verwijderen, maar de huurder betaalt dan wel de kosten.

Gaat u toch zelf asbest verwijderen? Dan moet u dat melden bij de gemeente.
Lees meer over het vervangen van asbestdaken.

Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. 
Dan is er een kans dat er asbestvezels vrijkomen. En die kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Eerst had de overheid een verbod op asbestdaken vanaf 2024.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat de gezondheidsrisico’s voor bewoners en omwonenden van een asbestdak verwaarloosbaar zijn.
Daarom is er nu geen verbod meer vanaf 2024.

Maar Woningbelang is al jaren bezig om alle golfplaten daken die van ons zijn stap voor stap te vervangen.
Daar gaan we gewoon mee door. Elk jaar pakken we een deel van ons bezit aan.

Neem eerst contact op met Woningbelang.
Wij vertellen u onder welke voorwaarden wij uw dak kunnen verwijderen.

Kijk voor meer informatie op onze website bij vervangen van asbestdaken.

Bel dan gerust met onze afdeling Vastgoedbeheer via (040) 208 38 38
of stuur een e-mail naar info-at-woningbelang.nl.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel informatie over asbest.

De  GGD  kan u meer informatie geven over de gezondheidsrisico's.

 

Bekijk hier de contact pagina voor:
Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik huur een woning asbest