Een woning kopen, maar de huur niet opzeggen.
Voor langere tijd naar het buitenland, en dan zonder toestemming iemand anders
in de woning laten wonen.
Samenwonen of iemand laten inwonen zonder dat door te geven aan Woningbelang.
Het zijn vormen van woonfraude. Dit mag niet. Dat staat ook in de algemene voorwaarden bij het huurcontract.

We spreken van woonfraude als de huurder van een woning er niet zelf woont. Nog meer voorbeelden van woonfraude:
• De huurder verhuurt de woning door en woont zelf ergens anders.
• De woning staat lange tijd leeg en/of wordt alleen als postadres gebruikt.
• Samenwonen, maar voor de zekerheid een huurwoning achter de hand houden.

Voor iedere huurder die woonfraude pleegt, moet een eerlijke woningzoekende langer wachten.
Bovendien is er vaak een combinatie met andere vormen van fraude, zoals het onterecht
ontvangen van huurtoeslag of uitkeringsfraude. Het kan ook samen gaan met criminele praktijken.
Daarnaast gaat woonfraude vaak gepaard met een lage betrokkenheid bij de buurt.
Dat is niet goed voor de leefbaarheid.

Woningbelang spoort huurders op die een woning illegaal gebruiken.
We werken hiervoor samen met de gemeente. Soms hebben we zelf in de gaten
dat er iets niet klopt op een adres. Of we krijgen meldingen uit de buurt.
Dan gaan we onderzoek doen. Klopt het dat er illegaal gebruik wordt gemaakt van een woning?
Dan verzoeken wij de huurder om de huur op te zeggen. Als de huurder dat niet uit zichzelf doet,
starten wij een procedure op om de huurovereenkomst te beëindigen.

We kunnen uw hulp goed gebruiken om woonfraude tegen te gaan.  
Denkt u dat een woning bij u in de buurt illegaal gebruikt of onderverhuurd wordt?
Laat het ons weten! U kunt ons bellen of mailen naar  wijkbeheer-at-woningbelang.nl .
Het liefst bespreken wij het persoonlijk met u. Alles wat u zegt wordt vertrouwelijk behandeld.
Heeft u toch moeite met een persoonlijk gesprek? U kunt een melding ook anoniem doen.

Enkele zaken die kunnen wijzen op woonfraude zijn:

  • Er staat veel extra huisvuil bij een woning.
  • U heeft de hoofdhuurder al een tijd niet gezien.
  • De brievenbus zit vol.
  • De gordijnen zijn altijd dicht.
  • Op 1 adres wordt vaak verhuisd.
  • Steeds andere mensen die een woning in en uit lopen.
  • De tuin of woning wordt slecht onderhouden.

 

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik huur een woning woonfraude
Bekijk hier de contact pagina voor: