We kijken samen hoe we wonen betaalbaar kunnen houden.
We vragen een huurprijs die onze doelgroepen kunnen betalen.
De huurprijs moet passen bij de kwaliteit van de woning.
Tegelijk moeten we financeel gezond blijven.

De streefhuur wordt bepaald door het aantal punten van de woningwaardering
en de punten voor de WOZ worden daarvan afgetrokken.

Dus een woning heeft 185 punten, waarvan 40 voor de WOZ ,
dan heeft voor onze berekening deze woning 145 punten.

We werken met 6 verschillende huurprijzen en die zien er als volgt uit:

Aantal punten minus WOZ             Streefhuur

< 87............................................................€ 432
88 - 106.....................................................€ 495
107 - 133...................................................€ 557
134 - 151...................................................€ 619
152 - 164...................................................€ 663
 ≥ 165..........................................................€ 737

Niet iedereen heeft genoeg geld voor een dure woning.
Daarom kunt u bij ons een woning huren met een lagere huur.
Dat heet een streefhuur.

Zo houden we wonen betaalbaar.
U betaalt bij ons dus minder huur dan wij mogen vragen.
Onze streefhuur is nu gemiddeld 63% van het bedrag wat we maximaal mogen vragen.
Een medewerker van Woningbelang kan u vertellen wat de streefhuur van uw woning is.

Met streefhuur willen we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn.
We zorgen er daarom voor dat 85% van onze woningen onder de grens van € 663,40 ( 2020) blijft.

Onze huren zijn op dit moment gemiddeld 63% van wat wij maximaal mogen vragen.
Dat is lager dan het landelijk gemiddelde.
Terwijl onze woningen volgens het puntensysteem meer punten hebben dan het landelijk gemiddelde.

Het is belangrijk dat er voldoende woningen zijn. Maar ze moeten ook betaalbaar zijn.
In ons woongebied is het voor veel mensen moeilijk om een woning te vinden die zij kunnen betalen.
Ze kunnen vaak moeilijk al hun rekeningen betalen.
Wij doen er daarom alles aan om wonen betaalbaar te houden.

Kijk op onze website bij huurbeleid, daar vind u het huurbeleid met plaatjes erbij uitgelegd.   

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Over Woningbelang huurbeleid en streefhuur