Er is sprake van een medische urgentie als:

 • U lichamelijke problemen heeft.
  Daardoor kunt u niet meer in uw woning blijven wonen.
 • De afdeling WMO van de gemeente u adviseert om te verhuizen.
  Dat staat in een rapportage die de WMO consulent heeft opgesteld.
  Wij nemen dit advies over.
 • U levensbedreigende of zeer ernstige psychische problemen heeft.
  Deze problemen hangen direct samen met uw woonsituatie.

Wilt u meer informatie over urgentie?
Dan kunt u een e-mail sturen naar urgentie@woningbelang.nl.

Op onze website www.woningbelang.nl staat alle infomatie en kunt u alles lezen over het aanvragen van een urgentie.

Daar vind u ook de folder "Alles over urgentie".

Een onafhankelijke arts van de MO-zaak beoordeelt uw aanvraag voor een medische urgentie.

U leest eerst de voorwaarden op onze website in de folder "alles over urgentie".
Als u denkt dat u in aanmerking komt maakt u een afsrpaak met de woonconsulent van Woningbelang.

 

Wij hebben van u nodig:

 • Uw ‘eigen verhaal’. U vertelt ons in een brief waarom u urgentie nodig heeft.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van u en uw inwonende kinderen. Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonhistorie van uw gemeente.
 • Uw meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Uw laatste jaaropgave. En uw inkomensgegevens van de laatste twee maanden.
 • Kopieën van het saldo van uw bankrekeningen en spaarrekeningen.
 • Als u woonruimte van een andere verhuurder huurt: een verhuurdersverklaring.
 • Een bewijs van inschrijving bij andere woningcorporaties en overige verhuurders. Heeft u een koopwoning? Dan staat in een taxatierapport of WOZ-beschikking wat de waarde van deze woning is.
 • Als u een eigen woning heeft: een overzicht van de openstaande hypotheek en eventuele overige schulden.
 • Andere informatie waarvan u denkt dat het voor uw aanvraag belangrijk is.
   

Ja, de kosten voor een aanvraag zijn € 50,00

Als een urgentie wordt toegekend, dan krijgt u de € 50,00 terug.

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik zoek een woning medische urgentie