Vluchtelingen hebben niets meer.
Ook hebben ze geen sociaal netwerk.
Dat maakt het erg moeilijk om zelf een woning te zoeken en te vinden.
De gemeenten geven deze mensen daarom voorrang.

Dit hangt af van het aantal vluchtelingen dat naar ons land komt.
De regering bepaalt ieder jaar voor hoeveel vluchtelingen een gemeente woningen moet vinden.

Wij maken prestatieafspraken met de gemeente.
Daarin staat dat wij de gemeenten helpen om woningen te vinden voor statushouders.

Statushouders zijn vluchtelingen of asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Samen met de gemeenten kijken we welke woningen er zijn voor de statushouders.

We proberen statushouders op verschillende plekken in de wijken woningen aan te bieden.
We zoeken daarbij woningen die bij de verschillende mensen passen.
Zo krijgen deze mensen een kans om een veilig bestaan op te bouwen. En om deel te nemen aan onze samenleving.

De gemeente moet zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning een woning krijgen.
Dat staat in de Huisvestingswet.

Het Rijk bepaalt voor hoeveel vluchtelingen een gemeente een woning moet vinden.

De gemeente heeft zelf geen woningen. Daarom vragen ze de woningcorporaties om hierbij te helpen.
Wij maken hierover afspraken met de gemeenten. Dit leggen we vast in de prestatieafspraken.

 

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Over Woningbelang huisvesting vluchtelingen
Bekijk hier de contact pagina voor: