In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten die u als huurder heeft
en de rechten en plichten die wij als Woningbelang hebben.

De algemene voorwaarden gelden voor al onze huurders.
De algemene voorwaarden moeten gelezen zijn voor iemand het
huurcontract gaat ondertekenen. Een nieuwe huurder tekent
de algemene voorwaarden en deze worden opgeslagen in het dossier.

De huurder krijgt ook een exemplaar van de getekende
algemene voorwaarden.

Op onze website staan de algemene voorwaarden huurcontract.

 

 

Woningbelang Vraag & Antwoord |  Ik huur een woning algemene voorwaarden